Norman Grupa d.o.o.

Anesteziološka kolica s grijanom ladicom

Cijena na upit

Uz integriranu ladicu za grijanje, omogućeno je brzo pristupanje prethodno zagrijanim infuzijama. Kolica su kompatibilna potrebama pacijenta, bez potrebe nadomještanja dodatnih jedinica za infuziju. Kontrolirana cirkulacija zraka (konvekcija) u ladici osigurava ravnomjerno zagrijavanje infuzije, Ringerove otopine ili posteljine. Jednostavna za korištenje uz temperaturni osigurač koji osigurava od pregrijavanja. Sve se prati preko LED zaslona. Kod otvorene ladice cirkulacija se automatski isključuje.