Norman Grupa d.o.o.

Argon gas cylinder, 4.8 l

Cijena na upit

Plinski spremnik za argon od 4.8 litara kompatibilan je s opremom kolica ARC CART. Spremnik je dostupan pun i prazan. Ovaj ARC PLUS dodatak je čvrst, stabilan i siguran te ergonomičan i oku ugodna dizajna. Kolica su mobilna tako da se, ovisno o trenutačnim potrebama, mogu koristiti za transport do operacijske dvorane, za skladištenje i tijekom operacija.