Norman Grupa d.o.o.

Bipolar forceps

Cijena na upit

Bipolarna elektrokirurgija koristi niže napone pa je potrebno manje energije. No, budući da ima ograničenu sposobnost rezanja i koagulacije velikih područja krvarenja, idealnije je koristiti ih za one zahvate gdje se tkiva mogu lako uhvatiti s obje strane elektrodom pincetom. Bipolarni forceps dostupan je u uglatoj, ravnoj i bajunetskoj (špičastoj) verziji. Može biti obrađen u sterilizatoru.