Norman Grupa d.o.o.

Cable, bipolar, scissors

Cijena na upit

Bipolarne škare BiZZER omogućuju rezanje i disekciju uz istovremenu bipolarnu koagulaciju tijekom elektrokirurgije. Električni kontakti za obje oštrice škara provode se preko jednog dijela ručke, tj. priključni kabel treba pričvrstiti samo na jedan prsten, što značajno smanjuje smetnje tijekom rukovanja. Bipolarne škare mogu se koristiti za veliki broj primjena u otvorenoj kirurgiji. 

Kategorija: Oznake: , ,