Norman Grupa d.o.o.

Demo case za dodatke

Cijena na upit

Prezentacijski kofer za dodatke koji sadrži uzorke univerzalnih dodataka i probnih priključaka za sve dostupne konekcije BOWA portfolia. Uključuje: laparoskopsku kuku, bipolarne škare, neutralne elektrode, elektrode i uzorke ručki.