Norman Grupa d.o.o.

ERGONOMIJA

Cijena na upit

U modularnom pristupu izgradnji i opremanju medicinskih objekata, posebna pažnja posvećuje se njihovoj estetici, ugodi i udobnosti. Kako bi se, i za medicinsko osoblje i za pacijente, postigao taj cilj, kreiraju se i individualno dizajniraju specijalne vizualne aplikacije za čvrste i glazirane površine koje, primjerice, operacijskim dvoranama daju jedinstven, topao i moderan ugođaj. Kao nadopuna, koristi se pozadinska LED rasvjeta s mogućnošću prilagodbe boja koje kreiraju raznovrsne i dinamične vizualne doživljaje sa svrhom pozitivnog utjecaja na sve koji borave u pojedinom prostoru u kojem su instalirani.