Norman Grupa d.o.o.

MetraBag

Cijena na upit

MetraBag je morcelacijska vreća koja omogućava marcelaciju i prikupljanje uzoraka omogućavajući nizak nivo disperzije stanica za histerektomiju ili miomiktomiju. Vrećice se isporučuju sterilne s vezicama za zatvaranje. Isporučuju se u paketu po 10 komada.