Norman Grupa d.o.o.

NightKNIFE, blade

Cijena na upit

Radi se o zamjenskim oštricama koje nadomještaju dijelove kliješta na elektrokirurškom instrumentu. Namijenjene su za jednokratnu upotrebu i isporučuju se nesterilne. Ponovno se obrađuju isplativim standardnim postupkom sterilizacije parom. Odlikuju se visokom kakvoćom odobrenom i potvrđenom od strane brojnih stručnjaka u elektrokirurgiji.