Norman Grupa d.o.o.

Rubber return plates

Cijena na upit

Višekratne neutralne elektrode načinjene od provodljivog silikona. Zatvaraju monopolarni krug na pasivnoj strani između elektrokirurškog uređaja i pacijenta. Elektrode su fiksirane na pacijenta gumenom vrpcom. Dodatni kablovi povezuju ga s generatorom.

Kategorija: