Norman Grupa d.o.o.

Single-use return plates with conection cable

Cijena na upit

Single-use return plates with conector cable BOWA su neutralne elektrode koje osiguravaju optimalnu i sigurnu vezu između elektrokirurške jedinice i pacijenta. Elektrode su dostupne u različitim varijantama.