Norman Grupa d.o.o.

Tip cleaner, single-use, sterile

Cijena na upit

U porebne dodatke za elektrode ubrajaju se sterilni čistači za abrazivno čišćenje jednokratnih elektroda. Ekstenzije elektroda dostupne su u višekratnom obliku dimenzija 2,4 mm i 4 mm. Sterilni čistači dizajnirani su za što lakše korištenje, kao i da ergonomski odgovaraju korisniku uz minimalan rizik od ozljeda. Ekstenzije elektroda lako su podesive te su jednostavne za korištenje.