Norman Grupa d.o.o.

TruVidia™ bežična kamera

Cijena na upit

Bežična kamera TV u sebi objedinjuje full HD tehnologiju kamere sa svim prednostima enkriptirane i digitalne kamere. Visoka rezolucija slike ima mogućnost prenošenja na jedinstveni prijemnik, kao i na jedan ili više dodatnih monitora, bez višestruke potrebe za kabliranjem što, ovisno o budućim potrebama pojedinih operacijskih dvorana, olakšava nadogradnju ovog uređaja.

Resolution 1080 rows
Aspect Ratio 16:9
Focal Length 3.8 – 38 | 0.15 – 1.5
Zoom 10x optical; 12x digital