Norman Grupa d.o.o.

Ultravision™ generator

Cijena na upit

Ionizira čestice dima u abdomenu koje se vežu na okolno tkivo pacijenta, a koje zbog neutralne elektrode postaje suprotni pol omogućujući bolju vidljivost i mogućnost neprekidnog rada. Zbog smanjenog CO2, tlak u abdomenu može biti snižen što predstavlja manje opterećenje za pacijenta. Tako dim ne prodire u operacijsku dvoranu, omogućavajući zdraviji i sigurniji radni okoliš.